Showing all 3 results

Hải sản

Ba chỉ bò Mỹ

450,000 

Hải sản

Cá Hồi Mỹ

285,000 

Hải sản

Cua bể

380,000