VẬN MỆNH NẰM TRONG TAY MÌNH & HAI MẶT – THÍCH TÁNH TUỆ

0
215

Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị thiền sư.

– Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không?

– Có .

– Nhưng, vận mệnh của con ở đâu?

Vị thiền sư kêu anh ta xoè tay trái ra , chỉ anh ta xem và nói :

– Con thấy rõ chưa ? Đường này là đường tình cảm , đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh.

Sau đó , vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại , nắm thật chặt.

Thiền sư hỏi :

– Con nói xem , những đường đó nằm ở đâu rồi

– Trong tay con này .

– Con hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ ?

Anh ta mỉm cười nhận ra , thì ra vận mệnh nằm trong tay mình.

SUY NGHIỆM :  Không tu thì cứ sống theo nhân quả bao đời đã có do nghiệp chúng ta tạo nên. Có tu thì dừng nghiệp và chuyển nghiệp.

Nghiệp thay đổi thì số phận cũng thay đổi, số phận tốt hay xấu là do cách chuyển nghiệp của chúng ta vậy.
News Images: haimat.jpg

HAI MẶT

SỰ THẬT có 6 chữ – GIẢ DỐI cũng 6 luôn

Mặt trái và mặt phải

Trắng đen ôi khó lường!

TÌNH YÊU có 7 chữ – PHẢN BỘI cũng thế thôi

Chúng là hình với bóng

Rất dễ dàng đổi ngôi.

Chữ YÊU là 3 chữ – HẬN là ba, giống nhau.

Người say men Hạnh phúc

Kẻ thành Lý Mạc Sầu.

BẠN BÈ có 5 chữ – KẺ THÙ đếm cũng năm

Hôm nao lời ngọt mật

Hôm nay chìa.. dao găm.

Từ VUI có 3 chữ – Tiếng SẦU cũng đồng như.

Quá vui thường mất trí,

Mất trí đời đổ hư.

Chữ KHÓC có 4 chữ – CƯỜI cũng vậy, giống in

Ai “giòn cười, tươi khóc”

Ấy cảm thọ nhận chìm.

Cuộc sống là hai mặt

Giới tuyến một đường tơ.

Chấp nhận mà không vướng

Nhẹ bước qua hai bờ .

Thích Tánh Tuệ

News Images: anlac.jpg

Dùng tâm hổ thẹn
để
xem xét bản thân.
Dùng tâm biết ơn
để
nhìn ra thế giới.

News Images: nhinthegioi.jpg

Thực hiện : Thích Tánh Tuệ